خرید گروهی به این معنی است که مجموعه ای از افراد درخواست خرید یک کالا را می‌دهند و مبلغ آن را پرداخت می‌کنند و زمانی که به حدنساب رسید ما به عنوان تنها واسط خرید بین مشتری و تامین کننده وارد شده و کالا را به صورت عمده و گروهی خرید میکنیم و در اختیار مشتری قرار می‌دهیم.

تعداد هر فروش مشخص و محدود می‌باشد چرا که قصد ما ضربه زدن به نظم بازار نیست.

قیمت هر کالا معمولا کمتر از ۱۰۰ هزارتومان می‌باشد و اغلب کالا و محصول مصرفی خانوار می‌باشد.

کاربر و مشتری عزیز باید توجه کند که کالای خریداری شده فقط در زمان پایان فروش امکان ارسال دارد و باید تا پایان زمانبندی فروش منتظر باشند.